Nová část webové prezentace fotografií: Fotografie významných kulturních osobností - http://www.skacha-foto.com/kultura/

Oldřich ©kácha fotografuje Václava Havla.

Fotografie na stránkách "www.skacha-foto.com" a "www.vaclavhavel70.cz" byly pořízeny v letech 1968 - 2006. Rozdělili jsme je do čtyř tématických kategorií, které dobře vystihují ąíři, v jaké osobnost Václava Havla zasahuje naąi současnost.

Mezi místy, kde byly pořízeny fotografie v kategoriích Okupace, Disident, President a Občan, jsou Praha, Letenská pláň, Praľský Hrad, Sázava, Hrádeček, Bory, Strahov, chrám sv. Víta, mezi osobnostmi nechybí manľelky Olga Havlová a Dagmar Havlová, a dále A. Liebowitz, Pavel Kohout, Josef ©kvorecký, F. Mitterrand, M. Thatcher, kancléři Schwarzenberg, Medek, Mathé, Dobrovský, Simon Wiesenthal, Stanislav Milota, Arthur Miller, Ivan Klíma, prof. Patočka, Jan Němec, Frantiąek Kriegel, Jelena Maąínová.

Toto je náhradní textová informace, obsah stránky v grafické podobě se zrejme nezobrazil z některého z následujících důvodů nemáte nainstalován prohlíľeč Flash player, instalovaná verze Flash playeru je přílią stará, Flash player nelze ověřit, nebo» je vypnut JavaScript nebo VB.

Více informací o fotografiích a autorovi (Oldřich ©kácha) naleznete na textové stránce.

2006 Copyright Oldřich ©kácha

Autor fotografií: Oldřich ©kácha

e-mail: oskacha@volny.cz

tel.: +420 602 447 861

Thunovská 18 118 00 Praha 1 Česká republika

Fotografie publikované v rámci domény "skacha-foto.com" a "vaclavhavel70.cz" (pokud není uvedeno jinak) jsou vlastní materiály autora. Publikování nebo ąíření obsahu webových stránek, které jsou součástí domén "skacha-foto.com" a "vaclavhavel70.cz", je bez písemného souhlasu autora zakázáno. Není také povolena jakákoli daląí publikace, přetiątění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného v rámci domén "skacha-foto.com" a "vaclavhavel70.cz", a to včetně ąíření prostřednictvím elektronické poąty, SMS zpráv a zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců či překopírování do jakékoliv veřejné i neveřejné sítě včetně uchovávání v jakýchkoli databázích a to i v jakémkoli jiném jazyku neľ čeątině. Autor ani správce stránek neľádají ani nesbírají ľádné osobní údaje.

Stav dokumentu k: 7-8-2006

Textová verze