Oldřich Škácha fotografuje Václava Havla


Fotografie na stránkách www.skacha-foto.com a www.vaclavhavel70.cz byly pořízeny v letech 1968 - 2006. Rozdělili jsme je do čtyř tématických kategorií, které dobře vystihují šíři, v jaké osobnost Václava Havla zasahuje naši současnost.

Mezi místy, kde byly pořízeny fotografie v kategoriích Okupace, Disident, President a Občan jsou Praha, Letenská pláň, Pražský Hrad, Sázava, Hrádeček, Bory, Strahov, chrám sv. Víta, mezi osobnostmi nechybí manželky Olga Havlová a Dagmar Havlová, a dále A. Liebowitz, Pavel Kohout, Josef Škvorecký, F. Mitterrand, M. Thatcher, kancléři Schwarzenberg, Medek, Mathé, Dobrovský, Simon Wiesenthal, Stanislav Milota, Arthur Miller, Ivan Klíma, prof. Patočka, Jan Němec, František Kriegel, Jelena Mašínová.

2006 Copyright Oldřich Škácha

Autor fotografií:

Oldřich Škácha
e-mail: oskacha@volny.cz
tel.: +420 602 447 861
Thunovská 18
118 00 Praha 1
Česká republika

O autorovi:

Oldřich Škácha

1941 narozen v Praze, v Československu

1960 studoval fotografii na Státní grafické škole v Praze

1962 pracoval jako fotoreportér pro řadu československých
a zahraničních vydavatelství

1969 po roce 1968, když vojska Varšavské smlouvy obsadila Československo, byly jeho novinářské aktivity komunistickou vládou zakázány. Byl členem skupiny disidentů vedené Václavem Havlem a dalšími prominenty české inteligence

od roku 1990 po sametové revoluci pracoval jako fotograf na volné noze pro Kancelář prezidenta republiky

od roku 1996 pracuje pro řadu českých vydavatelství a zabývá se fotografováním osobností českého politického a kulturního života

Samostatné výstavy:

1998 Vídeň, Rakousko
1999 Ankara a Istanbul, Turecko
1999 Odensee a Kodaň, Dánsko
2000 Dubrovník a Záhřeb, Chorvatsko
2001 Praha, Česká republika
2003 Paříž, Francie
2004 New York a Washington, USA
2006 Tel Aviv, Izrael

Fotografie publikované v rámci domény "skacha-foto.com" a "vaclavhavel70.cz" (pokud není uvedeno jinak) jsou vlastní materiály autora.
Publikování nebo šíření obsahu webových stránek, které jsou součástí domén "skacha-foto.com" a "vaclavhavel70.cz", je bez písemného souhlasu autora zakázáno.
Není také povolena jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného v rámci domén "skacha-foto.com" a "vaclavhavel70.cz", a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty, SMS zpráv
a zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců či překopírování do jakékoliv veřejné i neveřejné sítě včetně uchovávání v jakýchkoli databázích a to i v jakémkoli jiném jazyku než češtině.

Autor ani správce stránek nežádají ani nesbírají žádné
osobní údaje.

Stránky "www.skacha-foto.com a www.vaclavhavel70.cz" obsahuji fotografie:

2004 - VH ve své kanceláři ve Voršilské
2004 - VH in his office in Voršilska street

2004 - VH na Hradčanském náměstí
2004 - VH at Hradschin Square

2004 - VH u kávy v kanceláři ve Voršilké
2004 - VH - coffee in his office in Voršlska street

2004 - Batolomějská ulice - bývalé centrum STB
2004 - Bartolomějska street (former headquarters of the Secret Police)

2005 - odpočinek na Hrádečku
2005 - relaxing in his countryhouse at Hrádeček

2005 - s Michalem Kocábem v Pražské křižovatce
2005 - with Michal Kocab in Prague Crossroads

2005 - s přítelem hercem Janem Třískou
2005 - with friend - actor Jan Tříska

2005 - v kanceláři ve Voršilské
2005 - in his office in Voršilská street

2004 - Pražská křižovatka (bývalý chrám sv. Anny) během rekonstrukce
2004 - Prague Crossroads (former church of St. Anna) during reconstruction

2005 - každý si nese svůj kříž
2006 - everybody is carrying his own cross

2004 - v kanceláři ve Voršilské
2004 - in his office in Vorsilska street

2004 - interview v bývalé cele předběžného zadržení v Bartolomějské
2004 - an interview in former cell of dentention in Bartolomejska street

2005 - s přítelem hercem Janem Třískou
2005 - with friend - actor Jan Triska

2005 - s Karlem Schwarzenbergem a režisérem Janem Němcem
2005 - with Karel Schwarzenberg and film director Jan Nemec

2005 - s manželkou Dagmar
2005 - with his wife Dagmar

2005 - v kanceláři ve Voršilské
2005 - in his office in Vorsilska street

2005 - s Michalem Kocábem
2005 - with Michal Kocab

2005 - s manželkou Dagmar
2005 - with his wife Dagmar

2004 - před Ruzyňskou věznicí
2004 - in front of the Ruzyne prison

2004 - zkouška u krejčího
2004 - at the tailor-s

2004 - s Jeho Svatostí Dalajlámou
2004 - with His Holiness the Dalai Lama

2005 - s týmem svých spolupracovníků ve Voršilské (Slávka Dutková, Martin Vidlák, Jakub Hladík)
2005 - with his team in Vorsilska street office (Slavka Dutkova, Martin Vidlak, Jakub Hladik)

2005 - portét
2005 - portrait

2005 - v obležení reportérů
2005 - surrounded by reporters

1973 - s manželkou Olgou a přáteli - disidenty u Pavla Kohouta (Sázava)
1973 - with his wife Olga and dissident friends in Pavel Kohout-s house in Sazava

1968, 21. srpen - hořící sovětský tank před budovou Československého rozhlasu
1968, 21st August - a soviet tank on fire in front of the building of the Czechoslovak Radio

1968, 21. srpen - protesty na Václavském náměstí (v popředí fotograf Josef Koudelka)
1968, 21st August - protests at Wenceslav-s Square (photographer Josef Koudelka in front)

1968, 21. srpen - socha sv. Václava
1968, 21st August - the statue of St. Wenceslas

1968, 21. srpen - sovětské tanky na Václavském náměstí
1968, 21st August - soviet tanks at Wenceslas Square

1968, 21. srpen - okupační sovětská armáda na Václavském náměstí
1968, 21st August - soviet occupants at Wenceslas Square

1968, 21. srpen - hořící sovětské tanky před budovou Československého rozhlasu
1968, 21st August - burning soviet tanks in front of the building of the Czechoslovak Radio

1968, 21. srpen - první sovětské tanky v ulici na Příkopech v Praze
1968, 21st August - first soviet tanks in Na Prikope street, Prague

1968, 21. srpen - hořící sovětský tank, Vinohradská třída
1968, 21st August - burning soviet tank, Vinohradska street, Prague

1968, 21. srpen - sovětští okupanti před budovou Rudého práva v Praze
1968, 21st August - soviet occupants in front of the Rude pravo building in Prague

1968, 21. srpen - sovětští okupanti před budovou Rudého práva v Praze
1968, 21st August - soviet occupants in front of the Rude pravo building in Prague

1968, 21. srpen - protesty na Václavském náměstí
1968, 21st August - protests at Wenceslas Square

1968, 21. srpen - první oběť okupace
1968, 21st August - the first victom of the occupation

1968, 21. srpen - sovětský tank na Václavském náměstí
1968, 21st August - a soviet tank at Wenceslas Square

1968, 21. srpen - první sovětský tank při vjezdu do Prahy
1968, 21st August - the first soviet tank entering Prague

2003 - s bývalými kancléři na Pražském hradě (J. Medek, K. Schwarzenberg, I. Mathé, L. Dobrovský)
2003 - with the former chancellors of the President-s office (J. Medek, K. Schwarzenberg, I. Mathe, L. Dobrovsky)

1989 - Praha - Letenská pláň 23. listopadu
1989 , 23rd November - Prague - Letna

1996 - předání řádu T.G. Masaryka spisovatelce Lence Reinerové
1996 - writer Lenka Reinerova receiving the order of T. G. Masaryk

1991 - vzpomínka na sovětskou okupaci
1991 - rememberance of the soviet occupation

1990, červen - k prvním svobodným volbám (s manželkou Olgou)
1990, June - first free elections (with wife Olga)

1990 - návštěva na Liberecku
1990 - visit to the region of Liberec

1989, 23. listopadu - Letenská pláň, Praha
1989, 23d November - Prague, Letna

1990, červen - oslava vítězství Občanského fora v prvních svobodných volbách (Divadlo Na Zábradlí)
1990, June - celebration of the victory of Civic Forum in the first free elections (theatre Na Zabradli)

1990 - jmenování nové vlády
1990 - the appointment of the new goverment

1990 - manželé Škvorečtí na Pražském hradě při udělení řádu Bílého lva
1990 - Mr and Mrs Skvorecky receiving the highest Czech order of the White Lion at the Prague Castle

1990 - návštěva vězení Bory
1990 - visit to the Bory prison

1990, červen - 3. nádvoří Pražského hradu, volba prezidenta
1990, June - the 3rd courtyard of the Prague Castle, election of the President

1990 - první dny jako prezident
1990 - first days as president

1990 - prezidentský slib
1990 - presidential oatch

1990 - návštěva Severočeského kraje
1990 - visit to Nothern Bohemia

1990 - dědictví komunismu (Kadaň)
1990 - the heritage of the communists - Kadan

1990 - se svými spolupracovníky na Pražském hradě
1990 - with his team at the Prague Castle

1990 - koloběžka na Hradě (dar od Martiny Navrátilové)
1990 - a scooter at the Prague Castle - presented by Martina Navratilova

1990 - návštěva Severočeského kraje
1990 - visit to Nothern Bohemia

1990 - recepce na Pražském hradě
1990 - a reception at the Prague Castle

1990 - památník Národního písemnictví na Strahově)
1990 - the Monument of the Czech literature, Strahov

1990, červen - po volbě prezidenta
1990, June - after the presidential election

1990, červen - občané zdraví nově zvoleného prezidenta
1990 , June - citizens greeting the newly elected president

1990 - A. Leibowitz fotografuje prezidenta Havla a jeho tým
1990 - A. Leibowitz photographing President Havel and his team

1990 - s kancléřem Schwarzenbergem ve věží chrámu sv. Víta
1990 - with Chancellor Schwarzenberg in St Vitus Cathedral

1990 - A. Leibowitz fotografuje prezidenta Havla a jeho tým
1990 - A. Leibowitz photographing President Havel and his team

2000 - s manželkou Dagmar při letu na státní návštěvu Turecka
2000 - with his wife Dagmar on the plane to Turkey

1990 - prezident Havel za záclonou
1990 - President behing a curtain

1990 - návštěva M. Thatcherové v Praze
1990 - the visit of M. Thatcher in Prague

2001 - u mapy Českých zemí
2001 - at the historical map of the Czech Lands

1998 - koupání v Jadranu
1998 - swimming in the Adriatic Sea

2003 - ve své kanceláři na Pražském hradě
2003 - in his office at the Prague Castle

2003, únor - vyklízení kanceláře na Pražském hradě
2003, February - moving out of his office at the Prague Castle

2002 - Pražský hrad
2002 - the Prague Castle

1990 - návštěva Severních Čech
1990 - visit to Nothern Bohemia

2003 - kancelář na Pražském hradě
2003 - office at the Prague Castle

1996 - návštěva Izraele (Zeď nárků)
1996 - visit to Israel (Western Wall)

1996 - návštěva Izraele (Yad Vashem)
1996 - visit to Israel (Yad vashem)

2003, únor - loučení s Pražským hradem
2003, February - leaving the Prague Castle

2003, únor - loučení s Pražským hradem
2003, February - leaving the Prague Castle

2003, únor - loučení s prezidentem (Národní divadlo)
2003, February - Good bye, President Havel (National Theatre, Prague)

2003, únor - symbolické předání Pražského hradu předsedovi vlády V. Špidlovi a předsedovi Parlamentu L. Zaorálkovi
2003, February - takeover of the Prague Castle by Prime Minister V. Spidla and President of the Parliament L. Zaoralek)

1990 - návštěva francouzského prezidenta F. Mitterranda v Praze (Židovský hřbitov)
1990 - visist of the French President Mitterrand in Prague (Jewish Cemetery)

1990 - Simon Wiesenthal u prezidenta Havla
1990 - Simon Wiesenthal with President Havel

2003 - Hradčanské náměstí
2003 - Hradschin Square

1970 - svatba režiséra Pavla Juráčka (svědek Václav Havel)
1970 - the wedding of film director Pavel Juracek (V. Havel as best man)

1970 - svatba režiséra Pavla Juráčka (svědek Václav Havel)
1970 - the wedding of film director Pavel Juracek (V. Havel as best man)

1978 - s Jelenou Mašínovou, Hrádeček
1978 - with Jelena Masinova, Hradecek

1978 - s Jelenou Mašínovou a Pavlem Kohoutem, Hrádeček
1978 - with Jelena Masinova and Pavel Kohout, Hradecek

1969 - portrét Václava Havla
1969 - portrait of Vaclav Havel

1978 - Sázava, oslava 50. narozenin Pavla Kohouta
1978 - Sazava, celebrating the 50th birthday of Pavel Kohout

1973 - VH pracující na Sázavě
1973 - VH working at Sazava

1978 - Sázava, oslava 50. narozenin Pavla Kohouta
1978 - Sazava, celebrating the 50th birthday of Pavel Kohout

1975 - František Kriegel, Jan Patočka, Jan Němec, Václav Havel - Sázava
1975 - Frantisek Kriegel, Jan Patocka, Jan Nemec, Vaclav Havel - Sazava

1978 - Sázava, oslava 50. narozenin Pavla Kohouta
1978 - Sazava, celebrating the 50th birthday of Pavel Kohout

1978 - recitace s Františkem Brožem, Sázava
1978 - reciting poems with Frantisek Broz, Sazava

1975 - Václav Havel na Sázavě
1975 - Vaclav Havel, Sazava

1976 - u Pavla Kohouta na Hradčanském náměstí
1976 - Pavel Kohout-s apartment at Hradschin Square

1977 - příprava na ples (s Pavlem Kohoutem)
1977 - preparation for a ball (with Pavel Kohout)

1978 - oslava 50. narozenin Pavla Kohouta, Sázava
1978 - Sazava, celebrating the 50th birthday of Pavel Kohout

1990 - tajemník prezidenta Havla, bývalý kameraman Stanislav Milota
1990 - secretary of President Havel, former cameraman Stanislav Milota

1978 - kameraman Stanislav Milota
1978 - cameraman Stanislav Milota

1978 - na Sázavě s manželkou Olgou
1978 - with his wife Olga, Sazava

1975 - VH píše otevřený dopis prezidentu Husákovi
1975 - VH writing an open letter to President Husak

1973 - profesor Patočka, Ivan Klíma, Arthur Miller
1973 - Professor Patocka, Ivan Klima, Arthur Miller

1975 - VH píše otevřený dopis prezidentu Husákovi
1975 - VH writing an open letter to President Husak

1973 - Arthur Miller, Pavel Kohout
1973 - Arthur Miller, Pavel Kohout

1977 - garáž Pavla Kohouta na Sázavě
1977 - Pavel Kohout-s garage, Sazava

1990 - garáž Pavla Kohouta na Sázavě
1990 - Pavel Kohout-s garage, Sazava

2006 - restauce Ořech
2006 - restaurant Orech

2006 - portrét
2006 - portrait

2006 - portrét
2006 - portrait

2005 - s manželkou Dagmar
2005 - with his wife Dagmar

2004 - Pražská křižovatka
2004 - Prague Crossroads

2003 - portrét
2003 - portrait

2004 - vánoce
2004 - Christmas time

2003 - před svou kanceláří ve Voršilské
2003 - in front of his office at Vorsilska street

2004 - s Karlem Schwarzenbergem ve Voršilské
2004 - with Karel Schwarzenberg in Vorsilska office

2004 - Václavské náměstí
2004 - Wenceslas Square

2005 - fotografování
2005 - being photographed

2004 - interview v Bartolomějské
2004 - interview in Bartolomejska

2004 - portrét (v Bartolomějské)
2004 - portrati (Bartolomejska)

2004 - portrét (v Bartolomějské)
2004 - portrait (Bartolomejska)

2004 - s Karlem Schwarzenbergem, Erstetten
2004 - with Karel Schwarzenberg

2004 - zkouška u krejčího
2004 - at the tailor-s

2004 - zkouška u krejčího
2004 - at the tailor-s

2005 - s Adamem Michnikem
2005 - with Adam Michnik

2006 - s Tomem Stoppardem
2006 - with Tom Stoppard

2005 - dcery prezidenta Bushe u bývalého prezidenta Havla
2005 - the daughters of President Bush visiting former President Havel

2004 - s Madeleine Albrightovou
2004 - with Madeleine Albright

2006 - portrét
2006 - portrait

2004 - Pražská křižovatka - s arch. Evou Jiřičnou
2004 - Prague Crossroads - with architect Eva Jiricna

2004 - Pražská křižovatka - rekonstrukce
2004 - Prague Crossroads - reconstruction

2002 - v kanceláři na Pražském hradě
2002 - in his office at the Prague Castle

2005 - portrét (Hrádeček)
2005 - portrait (Hradecek)

2003 Pražský hrad
2003 - the Prague Castle

2003 Hrádeček
2003 - Hradecek

2003 - ve Voršilské ulici
2003 - Vorsilska street

2006 - přípitek
2006 - a toast

2006 - telefonuje
2006 - on the phone

2006 - režisér M. Forman, dirigent L. Pešek, V. Havel
2006 - with film director M. Forman, conductor L. Pesek

2006 - rozhovor v Pražské křižovatce
2006 - Prague Crossroads

2006 - Pražská křižovatka - portrét
2006 - Prague Crossroads - portrait

2006 - Pražská křižovatka - portrét
2006 - Prague Crossroads - portrait

2006 - Hrádeček
2006 - Hradecek

2006 - Pražská křižovatka - portrét
2006 - Prague Crossroads - portrait

2006 - Pražská křižovatka - portrét
2006 - Prague Crossroads - portrait

2006 - Pražská křižovatka - portrét
2006 - Prague Crossroads - portrait

2006 - Pražská křižovatka - portrét
2006 - Prague Crossroads - portrait